Sklep internetowy wenawent.pl kratki wentylacyjne

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, w domenie www.wenawent.pl,  na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Wenawent Agnieszka Frączek Łany, ul. Owocowa 17, 55-002 Kamieniec Wrocławski, NIP: 8992200828, REGON: 021753849, tel. 605455352, adres email: sklep@wenawent.pl. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
6. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu i użytkowaniu produktów z metalu, ze względu na ostre metalowe krawędzie. W przypadku produktów wyposażonych w siatki zaleca się regularne czyszczenie siatki.
7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu. Firmy nie spełniające definicji konsumenta (wg. Ustawy o konsumentach z dnia 30 maja 2014 r.) nie są objęte tym regulaminem. W odniesieniu do tych firm transakcje zawierane są na podstawie odrębnych umów.
 
§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu. 2. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez konieczności rejestracji bądź dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie w celu realizacji zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
6. Sklep prowadzi również sprzedaż w formie „wyprzedaży” a stan produktów w tej formie każdorazowo opisany jest na karcie produktu.
7. Po zaakceptowaniu przez Klienta warunków zamówienia (w formularzu zamówienia), na podany adres email kupującego, wysyłany jest mail z linkiem do potwierdzeniem zamówienia przez kupującego. Zamówienie będzie realizowane po potwierdzeniu zamówienia (czyli kliknięcia w przesłany link).  

 
§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji,
c) karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
d) ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe,
e) ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 
§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Koszty dostawy w zależności od wybranej formy dostawy w formularzu zamówienia.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu przelewy24 lub eCard,  realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online.
4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą elektroniczną. W przypadku kupna kilku rzeczy o różnych terminach dostawy, termin dostawy całego zamówienia jest ustalany według najpóźniejszego terminu dostawy. W tego typu zamówieniach istnieje możliwość rozbicia zamówienia na części jednak klient ponosi każdorazowy koszt dostawy.
5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie). 6. Na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany produkt umieszczona jest informacja o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji - do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§5
Reklamacje i Gwarancje

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją to czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
2. W przypadku gdy na karcie produktu nie ma informacji o gwarancji, produkt objęty jest rękojmią sprzedającego.
3. Przy reklamacji, wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas przyjmowania reklamacji przez pracownika Sklepu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
10. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 
§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient poinformuje Sklep (Wenawent Agnieszka Frączek ul. Owocowa 17, Łany 55-002 Kamieniec Wrocławski, tel. 605455352, email: sklep@wenawent.pl  o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od odbioru towaru, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. 4. W przypadku odstąpienia od umowy i dokonaniu zwrotu, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Po sprawdzeniu towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wenawent Agnieszka Frączek,

ul. Owocowa 17, Łany
55-002 Kamieniec Wrocławski


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................, numer zamówienia .............................. Data zawarcia umowy to..................................., data odbioru ..................................... Imię i nazwisko ....................................... Adres................................................................................... Data.....................................................................................

 
§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 
§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 
§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (tzw. Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” ADR). Na przykład przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


Polityka prywatności

Dbając o prawa naszych Klientów zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę powierzanych danych osobowych.
 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego www.wenawent.pl i poszczególnych jego funkcjonalności. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach sklepu, a także w związku z nim.


Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem sklepu www.wenawent.pl lub w związku z nim jest:: Agnieszka Frączek, prowadząca działalność gospodarczą jako firma WENAWENT Agnieszka Frączek, z siedzibą pod adresem ul. Owocowa 17, 55-002 Łany, NIP 8992200828, REGON 021753849 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dane kontaktowe Administratora:

email: sklep@wenawent.pl

telefon: 605 455 352

adres korespondencyjny: ul. Owocowa 17, 55-002 Łany


CELE I PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)

Zbieramy i przetwarzamy takie dane osobowe jak:

* imię i nazwisko;

* adres zamieszkania płatnika, adres dostawy;

* numer telefonu;

* adres e-mail;

* numer rachunku bankowego.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. W naszym sklepie, a także w związku z nim, mają zastosowanie:


1. rejestracja w sklepie

Twoje dane osobowe, podane dla potrzeb rejestracji w sklepie www.wenawent.pl , przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji konta - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.


2. inicjowanie kontaktu z nami

Kontaktując się z nami, dostępnymi kanałami (w szczególności: pocztą elektroniczną, formularzem on-line: kontaktowym / zapytania o produkt / wyceny) dobrowolnie przekazujesz nam swoje niektóre dane osobowe np. adres e-mail, numer telefonu, adres, imię i nazwisko.

Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w zainicjowanym kontakcie, przetwarzamy wyłącznie w celu obsługi Twojego kontaktu (prowadzenia korespondencji lub kontaktu telefonicznego), w celach związanych z jak najlepszym przygotowaniem/dopasowaniem oferty naszego sklepu do Twoich potrzeb oraz obsługą Twoich zapytań i zamówień). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


3. dokonanie zamówienia

Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu zamówienia on-line lub w wiadomości e-mail itp., przetwarzamy w celu realizacji transakcji sprzedaży. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, powiadomienia o statusie zamówienia, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca wraz z otrzymywaniem na podany adres mailowy statusu przesyłki, wystawienie dokumentów sprzedaży, rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystania z uprawnień z tytułu odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru, gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


4. obowiązki podatkowe

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


5. interes prawnie uzasadniony

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w szczególności:

* dochodzenie ewentualnych roszczeń, windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

* zbieranie opinii użytkowników sklepu, dotyczących danego produktu lub naszej obsługi, co pozwala nam polepszać naszą ofertę zgodnie z sugestiami użytkowników;

* zbieranie danych w celach statystycznych oraz analitycznych, co pozwala nam na optymalizację naszego sklepu


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych
z realizacją umowy sprzedaży lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, wspierającym nas w wprowadzeniu działalności, czyli takim, które zapewniają:

* usługi płatnicze,

* usługi logistyczne,

* usługi hostingowe (udostępniają miejsce na serwerach),

* usługi pozycjonowania

* infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu oraz jego widoczności w wyszukiwarkach internetowych

* obsługę prawną, podatkową itp.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu mamy obowiązek przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom.


TWOJE PRAWA w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

* dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

* żądania ograniczenia ich przetwarzania,

* przeniesienia do innego administratora danych,

* niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

* wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


ZABEZPIECZENIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Sklep posługuje się również plikami cookies. Pliki te są zapisywane i przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i mogą być odczytywane przez oprogramowanie naszego sklepu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Musisz mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym sklepie ciasteczka mogą być wykorzystywane w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji oraz dostarczenia nam danych statystycznych o aktywności użytkownika naszego sklepu, co pozwala nam rozwijać jego funkcjonalność. W szczególności: ostatnio oglądane produkty, liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

LOGI SERWERA

Sklep może realizować funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich niektórych zachowaniach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi. Zapisowi mogą podlegać informacje o parametrach połączenia: oznaczenie czasu, adres IP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.


LINKI ZEWNĘTRZNE

Jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność.Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Twojej prywatności, w szczególności danych osobowych możesz zgłaszać na adres sklep@wenawent.pl telefonicznie pod numerem 605455352.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.