Polityka prywatności

Wenawent

Polityka Prywatności i Cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem i obsługą serwisu: www.wenawent.pl i poszczególnych jej funkcjonalności.

Dbamy o prawa naszych Klientów, zapewniając pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę powierzonych danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

2. Administrator danych osobowych

Operator serwisu jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w Serwisie dobrowolnie.

 • Nazwa: Agnieszka Frączek, prowadząca działalność gospodarczą jako firma WENAWENT Agnieszka Frączek
 • Adres: Łany ul. Owocowa 17, 55-002 Kamieniec Wrocławski
 • NIP: 8992200828
 • REGON: 021753849
 • E-mail: biuro@wenawent.pl
 • Telefon: 605 455 352

3. Rodzaje gromadzonych danych

Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:

 • Adresy IP użytkowników
 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko/nazwa, adresy e-mail, numery telefonu)
 • Informacje o preferencjach użytkowników (np. wybór języka)
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Obsługi kontaktów przez dostępne kanały (w szczególności: poczta elektroniczna, formularze on-line, połączenia telefoniczne, rozmowy typu chat online)
 • Realizacja zamówień, w tym przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Prezentacja oferty lub informacji
 • Zbieranie opinii użytkowników
 • Analizy statystyk
 • Wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • Zgoda użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • Przepisy prawa podatkowego i rachunkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • Prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

5. Bezpieczeństwo Danych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

6. Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  2. kurierzy i operatorzy pocztowi
  3. organy publiczne
  4. operatorzy rozwiązania typu chat online
  5. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  6. firmy, świadczące usługi pozycjonowania i marketingu na rzecz AdministratoraDane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

7. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

6. Prawa użytkowników

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Użytkownicy mają prawo do:

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • Dostępu do swoich danych
 • Sprostowania błędów
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Usunięcia danychW celu skorzystania z tych praw skontaktuj się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@wenawent.pl.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych i personalizacji treści. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Dostępność i akceptacja

Polityka Prywatności jest dostępna na naszej stronie. Korzystając z naszej witryny, użytkownicy akceptują jej postanowienia.